Hi

My domain has deployed SPF records
but I still receive emails from myself.

I was wondering why this email wasn't caught by SPF filter?
And why SPF_PASS=-0.001 ?

Code:
Return-Path: enochcb@clickz.com
Received: from MY.SERVER.NAME.COM (LHLO MY.SERVER.NAME.COM)
 (xxx.xxx.xxx.xxx) by MY.SERVER.NAME.COM with LMTP; Fri, 13 Apr 2012
 14:22:01 +0200 (CEST)
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1])
	by MY.SERVER.NAME.COM (Postfix) with ESMTP id 04779924003
	for <webmaster@my.email.address.com>; Fri, 13 Apr 2012 14:22:01 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at MY.SERVER.NAME.COM
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Score: 5.206
X-Spam-Level: *****
X-Spam-Status: Yes, score=5.206 tagged_above=-10 required=3
	tests=[BAYES_99=3.5, HTML_MESSAGE=0.001, MIME_HTML_ONLY=0.723,
	RDNS_DYNAMIC=0.982, SPF_PASS=-0.001, UNPARSEABLE_RELAY=0.001]
	autolearn=no
Received: from MY.SERVER.NAME.COM ([127.0.0.1])
	by localhost (MY.SERVER.NAME.COM [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id aY+yv5d1uyG9 for <webmaster@my.email.address.com>;
	Fri, 13 Apr 2012 14:21:57 +0200 (CEST)
Received: from [197.245.11.182] (dsl-197-245-11-182.voxdsl.co.za [197.245.11.182])
	by MY.SERVER.NAME.COM (Postfix) with ESMTP id 1027B924001
	for <webmaster@my.email.address.com>; Fri, 13 Apr 2012 14:21:53 +0200 (CEST)
Received: from 197.245.11.182(helo=vgsrvvkorktom.hukjgwfsyco.net)
	by  with esmtpa (Exim 4.69)
	(envelope-from )
	id 1MMYG2-0940rv-8N
	for webmaster@my.email.address.com; Fri, 13 Apr 2012 14:21:55 +0200
From: <webmaster@my.email.address.com>
To: <webmaster@my.email.address.com>
Subject: Poszukujemy zdalnych pracownikow do pracy na akord z wynagrodzeniem 95 EUR za 1 godzine.
Date: Fri, 13 Apr 2012 14:21:55 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html
	charset="Windows-1252"
X-Priority: 3
X-Mailer: ocrjy.94
Message-ID: <2342191421.9LB5CTYR296403@xaygcs.mjpanytc.tv>
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3DWindows-1=
252">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY>
Witamy wszystkich!<br>
Poszukujemy współpracowników, którzy gotowi są p=
odjąć się dodatkowej pracy.<br>
Praca zajmie 1-2 godziny w tygodniu i nie wymaga żadnego wkładu=
 pieniężnego.<br>
Istotą pracy jest przetwarzanie napływających z Twojego mi=
asta zamówień.<br>
<br>