Geen communicatie met remote-server. Probeer later opnieuw.
(debug-informatie)
exceeded limit of 10000 contacts Exceptie:

com.zimbra.cs.mailbox.MailServiceException: exceeded limit of 10000 contacts
ExceptionId:sync-mbox-svnkinternet@enserve.nl:1402905774645:771648951699 1e2e
Code:mail.TOO_MANY_CONTACTS Arglimit, NUM, "10000")
at com.zimbra.cs.mailbox.MailServiceException.TOO_MAN Y_CONTACTS(MailServiceException.java:303)
at com.zimbra.cs.mailbox.Mailbox.updateContactCount(M ailbox.java:1083)
at com.zimbra.cs.mailbox.Contact.create(Contact.java: 620)
at com.zimbra.cs.mailbox.Mailbox.createContact(Mailbo x.java:6323)
at com.zimbra.cs.mailbox.InitialSync.syncContact(Init ialSync.java:973)
at com.zimbra.cs.mailbox.InitialSync.syncContacts(Ini tialSync.java:999)
at com.zimbra.cs.mailbox.DeltaSync.syncItems(DeltaSyn c.java:267)
at com.zimbra.cs.mailbox.DeltaSync.deltaSync(DeltaSyn c.java:187)
at com.zimbra.cs.mailbox.DeltaSync.sync(DeltaSync.jav a:124)
at com.zimbra.cs.mailbox.DeltaSync.sync(DeltaSync.jav a:89)
at com.zimbra.cs.mailbox.MailboxSync.sync(MailboxSync .java:192)
at com.zimbra.cs.mailbox.ZcsMailbox.sync(ZcsMailbox.j ava:124)
at com.zimbra.cs.mailbox.ZcsMailbox.syncOnTimer(ZcsMa ilbox.java:105)
at com.zimbra.cs.mailbox.SyncMailbox$1.run(SyncMailbo x.java:279)
at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)

Als deze kwestie blijft voortduren, plaats je hier een beschrijving en debug-informatie.