eTask - iPhone app to sync Zimbra tasks

Printable View