Hei

Jeg har satt opp et svn-tre på http://zimbra-svn.karlsbakk.net/svn for jobben med oversettinga. Så langt er det én underkatalog der, nb_NO. Om noen vil ha tilgang der, send meg ei linje og et kryptert passord laget med htpasswd -nm <dittbrukernavn>. Eksempel med bruker 'testuser' og passord '123'

Flapptopp:zimbra-svn roy$ htpasswd -mn testuser
New password:
Re-type new password:
testuser:$apr1$tUZdV35i$Vd.MbfhvQJ7DpZD0YTJCp.

Flapptopp:zimbra-svn roy$

I svn-treet er det så langt lagt inn den norske oversettelsen jeg har for 6.0.3. Den bør nok oppdateres.

Vi kan bruke dette som buffer til Zimbra får rota seg til å framskaffe konti i hovedtreet...

roy