Hello,
I've got some problems with appointments encoded in wm6.
When you invite someone from zimbra, he receive a blank mail with attachment. But you can't see the attachment.

Code:
Return-Path: XXX
Received: from zimbraHost (LHLO zimbraHost)
 (172.16.12.17) by zimbraHost with LMTP; Mon, 28 Apr 2008 15:49:01
 +0200 (CEST)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by zimbraHost (Postfix) with ESMTP id E65DBC66C
	for YY; Mon, 28 Apr 2008 15:49:01 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at 
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: -1.088
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, score=-1.088 tagged_above=-10 required=6.6
	tests=[ALL_TRUSTED=-1.44, AWL=0.352]
Received: from zimbraHost ([127.0.0.1])
	by localhost (zimbraHost [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id NPy5QMRSNjcG for YYY;
	Mon, 28 Apr 2008 15:49:01 +0200 (CEST)
Received: from zimbraHost (zimbraHost [127.0.0.2])
	by zimbraHost (Postfix) with ESMTP id 67D5AC66A
	for YYY; Mon, 28 Apr 2008 15:49:01 +0200 (CEST)
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?Q?D=C3=A9jeuner_?=
Date: Mon, 28 Apr 2008 15:49:01 +0200 (CEST)
To: YYY
X-MS-TNEF-Correlator: 2ieea80sha9m
Content-Type: multipart/mixed;
	boundary="_0A4ACEC2-7675-06CA-42A1-084773A8C240_"
Message-ID: <699121260.3221209390541249.JavaMail.root@zimbra>
X-Mailer: Zimbra 5.0.5_GA_2201.SLES10_64
From: XXX

--_0A4ACEC2-7675-06CA-42A1-084773A8C240_
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii


--_0A4ACEC2-7675-06CA-42A1-084773A8C240_
Content-Type: application/ms-tnef
Content-Transfer-Encoding: base64
X-MS-Has-Attach:
Content-Disposition: attachment

eJ8+IgEAAQaQCAAEAAAAAAABAAEAAQeQBgAIAAAA5AQAAAAAAADoAAEIgAcAHgAAAElQTS5NaWNy
b3NvZnQgU2NoZWR1bGUuTXRnUmVxAJUKAQ2ABAACAAAAAgACAAEFgAMADgAAANgHBAAcAA8AMQAO
AAEATgEBBgADAA4AAADYBwQAHgAJAAAAAAADAA0BAQcAAwAOAAAA2AcEAB4ADQAAAAAAAwARAQEJ
AAQABAAAAAEAAAABAAEKAAUABAAAAAAAAAAAAAEggAMADgAAANgHBAAcAA8AMQAOAAEATgEBA5AG
ABABAAAJAAAAAgF/AAEAAAANAAAAMmllZWE4MHNoYTltAAAAAEAAYAAAaPCRoKrIAUAAYQAACAIZ
wqrIAQsAYwABAAAAAwA2AAAAAAAfAAKCkNrYbgtFGxCY2gCqAD8TBQAAAAACAAAAAQAAAAIAAAAA
AAAAAgEDgpDa2G4LRRsQmNoAqgA/EwUAAAAAAwAAAAEAAAA4AAAABAAAAIIA4AB0xbcQGoLgCAAA
AAAILSK2lCJ4w97wq55897rfEAAAACy6YCRvQMTUqsCnlidq6adAAACCkNrYbgtFGxCY2gCqAD8T
BQAAAAAaAAAAgMI7kTapyAELACeCAiAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAAVggAAAAAAAMs8
--_0A4ACEC2-7675-06CA-42A1-084773A8C240_--
I've got the support of tnef in zimbra... When i restart amavis, i can see the tnef decoder /usr/bin/tnef

I'm on Suse enterprise 10 inside a vmware esx server. And i use the 5.0.5 NE
Thanks for your help